Třetí oko


Posilování paměti

  • Představili jsme si, že stojíme v místnosti, jejíž stěny tvoří tisíce a tisíce přihrádek. Každá z nich je zřetelně označena štítkem a nápisy na všech štítcích jsou z místa, kde stojíme, jasně čitelné. Každý údaj, který nám byl řečen, musel být utříděn, a proto nám vysvětlili, že si máme představit, že otvíráme příslušnou přihrádku a informaci do ní vkládáme. Když jsme to dělali, museli jsme si celý proces velmi jasně v duchu představit, tedy představit si daný „fakt” a přesnou polohu „přihrádky”. Při trošce cviku bylo neobyčejně snadné vstoupit — v duchu — do místnosti, otevřít správnou přihrádku a vyndat z ní požadovanou informaci, jakož i veškeré další údaje vztahující se k ní. (str. 72)
Copyright © 2011 - 2018 malé srdce
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow