Být tak básníkem


Být tak básníkem,
provlékl bych slovo klíčovou dírkou
do astrálu,
možná bych zazdil své Ego do slzy,
která vypadla ze starého okapu
šokována absurditou vlastní něhy,
možná bych
a to bez rozpaků
navlékl pás cudnosti světu.
Být tak básníkem
a vyléčit absurditu,
spojit se s Villónem,
Verlainem
či Baudelairem,
vyplivnout křeč nostalgie,
rozříznout tepnu
a vyplavit svědomí.
Být tak básníkem…

Copyright © 2011 - 2018 malé srdce
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow