Okamžik před sebevraždou


procitám

i když ztrácím

nabobtnalá slova

v domnělé křeči básníka

chci plakat ale křičím

v ohlušení

jako ryba kterou nikdo nepřekřičí

ve vodě souš

a na souši voda

a svět ve své přirozenosti

tak rozházený

co mi zbývá ještě k pochopení

snad jen průstřel

do mého vlastního

ohraničení

Copyright © 2011 - 2018 malé srdce
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow