Usmrcené jaro


z té prošlé zimy

jen roztroušené

sedimenty

vzpomínek

jako obžaloba

zmrzlých citů

a snů

kterým už stejně nikdo nevěří

nech si své lži

srdce mám studené

z tolika mrazivých objetí

přetvářek

a zmrzačených úsměvů

snad si nemyslíš

že ještě někdy uvěřím

kráse bílých sněženek

NE

nevěřím už

na procitnutí

jara

Copyright © 2011 - 2018 malé srdce
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow