V předpeklí samoty


v temném zákoutí osamělé noci 

převozník duše

unáší mou bolest 

v slzách vzdalujícího se ráje

potemněla řeka všude kolem
stíny se plouží a oheň co tak pálí

srdce mé je už jen spáleným popelem
které už nikdo nikdy nebude chtít

a tak ho beru  a sypu  do ztracena věčných vin
namísto slunce jen prázdné hroby plné pavučin

takový chlad

mrazivé procitnutí

v předpeklí uvězněné samoty

Copyright © 2011 - 2018 malé srdce
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow