Zrezivělé duše


Každý člověk potřebuje kousek svého ticha.
Oni však ticho hlukem zaplnili
a ve svém poblouznění ani neslyší,
že se dveře sami otvírají
za zvuku rzi v duších zrezivělých.
A zatímco si z té tmy ukrajují,
svá lživá snění, své zpráchnivělé touhy,
netuší, že skutečné světy se jim hroutí
v té iluzi, kterou sami vytvořili.

Copyright © 2011 - 2018 malé srdce
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow