Zrezivělé duše


 

Každý člověk potřebuje kousek svého ticha.
Oni však ticho hlukem zaplnili
a ve svém poblouznění ani neslyší,
že se dveře sami otvírají
za zvuku rzi v duších zrezivělých.
A zatímco si z té tmy ukrajují,
svá lživá snění, své zpráchnivělé touhy,
netuší, že skutečné světy se jim hroutí
v té iluzi, kterou sami vytvořili.

Copyright © 2007 - 2019 malé srdce