Úvodem


Foto © male-srdce.cz

Foto © male-srdce.cz

Milí čtenáři, kteří jste zavítali na blog malého srdce, dovolte mi, přivítat Vás a popřát Vám, aby jste zde našli vždy něco inspirujícího pro Vaše vlastní vnitřní hledání a vzkvétání. Blog malého srdce je svědectvím jedné hledající duše o vnitřní touze člověka neochvějně hledat a nalézat, co má býti hledáno a co má býti nalezeno. Neboť bez ohledu na některé buddhistické, ale i zenové moudrosti, které nám říkají, že kdo hledá, ten nic nenachází a kdo nic nehledá, ten už nachází; musím říct, že každý jeden člověk hledá své niterné spojení se svým vlastním Jástvím, jehož věčným domovem je Absolutno a všechen projevený svět – svět hmoty, tak jak jej známe, vznikl  v mysli Absolutna. Proto naše cesta hledání je cestou  od sebe k sobě a tudíž není to cesta jako taková, ale je to hra na iluzi projevenou v prostoru a čase. To, jak se vidíme v tomto fyzickém světě, je jen projekcí naší vlastní mysli, která vyvěrá z absolutní Mysli. Jsme zde pouhými vyslanci, kteří zprostředkováváme potřebné prožité impulzy a zkušenosti našemu vnitřnímu kormidelníku, našemu vyššímu Já a které samo podléhá Absolutnu jako takovému. Musíme si uvědomit, že živé Absolutno prožívá a učí se prostřednictvím svého Stvoření a proto také došlo k té pradávné iluzi oddělení a ke zdánlivé smrti.  Mohla by vůbec Boží prozřetelnost projevit svou tvůrčí Moudrost, kdyby Stvořené nebylo možné rozpohybovat zákonem rytmu a polarity? Rozjímejme přátelé…

Blog malého srdce, je neobyčejně niterným blogem, na kterém naleznete velmi osobní, otevřené a důvěrné články ze všech sfér lidského života, ale  i Ducha. Naleznete zde i články intimního charakteru, neboť i o tom je lidský život. Jedná se o zcela autorské články, napsané v souladu s prožitými zkušenostmi autora malého srdce. Cílem malého srdce bylo vždy čtenáři zprostředkovat jakési důvěrné spojení mezi autorem a čtenářem a dát mu  vědět, že mnohé stránky z lidského života, či už se jedná o oblasti psychické,  intimní, emoční oblasti či oblasti duševní i další jiné, jsou u mnoha lidí podobné a odlišují se pouze povahou vycházející ze spravedlivého hermetického zákona příčin a následků, kterému podléhá drtivá většina všech lidí s výjimkou těch nemnohých a vzácných duší, kteří se povznesli nad tento univerzální zákon a na tuto zem přicházejí jen za účelem pozdvihnutí a vedení lidstva.

Malé srdce není dokonalým. Má moho skvrn, které se snaží odstranit a vyčistit. A proto i toto mějte na paměti, až budete jednotlivé články číst, neboť každý člověk prochází neustálým a neustále se měnícím vývojem či už tělesným, duševním, emočním, duchovním a jiným a z toho důvodu každý člověk v průběhu svého života formuje své náhledy na život, své poznatky, myšlenky, zkušenosti apod. a prezentuje je ve vztahu k druhým osobám ve vzájemné mezilidské komunikaci. To jak přijímáme tuto komunikaci, která předpokládá rozdílné pohledy na různá témata, závisí od toho, jak dalece jsme pokročili v přijímání konstruktivní kritiky a umenšování svého vlastního ega. Proto děkuji Vám všem, kteří mne přijímáte právě takového, jaký jsem.

Co se týká komentářů zanechávaných na tomto blogu, dopředu Vás chci upozornit, že než se jakýkoliv komentář na mých stránkách objeví, musím ho nejdříve schválit a to je příčinou jisté časové prodlevy od napsání Vašeho komentáře a jeho publikace na tomto blogu, nakolik nesedím celý den jen u počítače, ale mám i běžný život a další povinnosti, které musím plnit.  Děkuji všem za pochopení tohoto kroku, který jsem dost intenzivně zvažoval a nakonec jsem se rozhodl tak, jak jsem se rozhodl. Pochopte, že schválím jakýkoliv komentář i kritický vůči tomu kterému článku či vůči mně; ale musí to být komentář přímo k článku, tedy k tématu. Zároveň je to i má ochrana vůči různým spamům, se kterými jsem se začal setkávat na starém blogu stále častěji.  Také Vám chci připomenout, že právo svobodného vyjadřování předpokládá také právo jiného člověka na slušnost a respekt. Dopředu Vám říkám, že žádný komentář, který bude nesmyslně útočit na člověka a urážet ho, nebo bude vulgární a jinak neslušný, nebude nikdy schválený a tudíž ani uveřejněný. Vycházím tak z minulosti, kdy jsem byl označen dokonce i za sexuálního úchyla a to jen na základě jedné nevinné básničky o onanii. Kdo mě bude tímto způsobem nespravedlivě urážet, tomu zamezím přístup na tento blog.  Ještě jednou chci zdůraznit, že se nemusíte bát vyjádřit zcela svobodně svůj názor, ale musí to být za prvé k tématu a za druhé Váš názor musí být prezentován bez urážlivého charakteru a slušnou formou. Pokud bude kritika z Vaší strany konstruktivní a bude-li prezentována v souladu s běžnými zásadami slušnosti, není pro mě problémem takovýto komentář uveřejnit.

Nicméně, vítám Vás všechny, kteří přicházíte na tento blog, protože ať už jste kdokoliv, věřím, že není žádnou náhodou, že jste klikli právě na můj blog, ale že jste přišli v naprostém souladu s dalším z velkých hermetických univerzálních zákonů, který hovoří o zákonu vibrací. A tak i všichni ti rýpalové, tlučhubové, provokatéři a jiní pomatenci, kteří se čas od času na mém blogu objeví, jsou zde samozřejmě vítáni, pokud se budou držet v hranicích slušnosti.  Uvědomuji si, že i takovýto lidé sem přišli, aby mě něčemu naučili, aby byli mým vlastním zrcadlem a ukázali mi, co sám nejsem schopný prohlédnout.

Závěrem bych Vám chtěl také připomenouti důležitý fakt a to ten, že ten který článek musíte číst s ohledem na dobu, kdy byl napsán. Je logické, že mnoho článků, které jsem napsal před několika léty, bych ve světle stávajícího poznání jistě napsal úplně jinak. Je přirozené, že se každý člověk a tedy také já neustále měním a stejně tak se mění i mé názory a náhledy na život, můj celý myšlenkový rámec prochází neustálými změnami, kdy pod vlivem prožitých životních zkušeností se vzdávám starých vědomostí a otevírám se novým. Mějme proto na paměti, že je vše v pohybu a nic nestojí na místě.

Drazí přátelé, Vy všichni, kteří v dobrém přicházíte, těším se na společné sdílení s Vámi.

Vaše

           malé srdce♥

 

Copyright © 2011 - 2018 malé srdce
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow