Vítejte přátelé u malého srdce. Vítejte na webu pro vnímavé a otevřené lidi.

 Omnia vincit veritas / Nade vším vítězí Pravda 

Milí čtenáři, kteří jste zavítali na webové stránky malého srdce, dovolte mi, přivítat Vás a popřát Vám, aby jste zde našli vždy něco inspirujícího pro Vaše vlastní vnitřní hledání a vzkvétání. Web malého srdce je svědectvím jedné hledající duše o vnitřní touze člověka neochvějně hledat a nalézat, co má býti hledáno a co má býti nalezeno. Neboť bez ohledu na některé buddhistické, ale i zenové moudrosti, které nám říkají, že kdo hledá, ten nic nenachází a kdo nic nehledá, ten už nachází; musím říct, že každý jeden člověk hledá své niterné spojení se svým vlastním Jástvím, jehož věčným domovem je Absolutno a všechen projevený svět – svět hmoty, tak jak jej známe, vznikl v mysli Absolutna. Proto naše cesta hledání je cestou od sebe k sobě a tudíž není to cesta jako taková, ale je to hra na iluzi projevenou v prostoru a čase. To, jak se vidíme v tomto fyzickém světě, je jen projekcí naší vlastní mysli, která vyvěrá z absolutní Mysli. Jsme zde pouhými vyslanci, kteří zprostředkováváme potřebné prožité impulzy a zkušenosti našemu vnitřnímu kormidelníku, našemu vyššímu Já a které samo podléhá Absolutnu jako takovému. Musíme si uvědomit, že živé Absolutno prožívá a učí se prostřednictvím svého Stvoření a proto také došlo k té pradávné iluzi oddělení a ke zdánlivé smrti. Mohla by vůbec Boží Prozřetelnost projevit svou tvůrčí Moudrost, kdyby Stvořené nebylo možné rozpohybovat zákonem rytmu a polarity? Rozjímejme přátelé… Svými články chci oslovit především upřímné a vnímavé lidi, kteří nezůstávají na povrchu, ale jdou do hlubin věcí; kteří hledají a ptají se – Kdo jsem Já, odkud pocházím a kam směřuji? 

Vítám vás všechny, kteří přicházíte, protože ať už jste kdokoli, věřím, že není žádnou náhodou, že jste klikli právě na mé webové stránky, ale že jste přišli v naprostém souladu s dalším z  velkých hermetických univerzálních zákonů, který hovoří o zákonu vibrací. Závěrem bych Vám chtěl také připomenouti důležitý fakt a to ten, že celý můj  myšlenkový rámec prochází neustálými změnami, kdy pod vlivem prožitých životních zkušeností se vzdávám starých vědomostí a otevírám se novým. Mějme proto na paměti, že je vše v pohybu a nic nezůstává stejným. Vše se mění. Vše dorůstá a uvolňuje se k novým tvarům i novému vzkvétání. Nicméně, toto je zcela jedinečný a unikátní web, jehož autorem je malé srdce. Některé z článků zde publikovaných vzniklo zcela ojedinělým způsobem a to změněným stavem vědomí. Některé jiné jsou psané vyloženě emočně, ze srdce a některé texty zase pochází z hlubin mé vlastní nesmrtelné duše a jiné zas byly zprostředkované mým věčným Duchem. Tento web je unikátní a jedinečný také tím, že je živý. Články nezůstávají konstantní, ale se průběžně aktualizují na základě neustále se rozšiřujícího poznání malého srdce a to v souladu s hermetickým zákonem, který říká, že je vše v pohybu, vše vibruje… Jen málokdo z vás bude schopný mé texty uchopit, vstřebat, porozumět; jen málo z vás, jestli vůbec někdo, bude mít schopnost číst mezi řádkami. Kdo má uši k slyšení, nechť slyší, co malé srdce říká. Ať je to tak nebo onak, vezměte zde, kolik unesete. Drazí přátelé, Vy všichni, kteří v dobrém přicházíte, těším se na společné sdílení s Vámi.

vaše malé srdce♥

Maska nepoznání

Lidské oči se nedokáží přetvařovat. Ústa se mohou smát, i když srdce pláče. Ale oči nikoli. V očích se zrcadlí skutečnost, zrcadlový obraz duše. Čti více»

Definice Boha

Je vůbec možné definovat něco tak nedefinovatelného jako je Bůh? Vždyť už jen to, že se snažíme Boha nějak definovat, už ho současně ohraničujeme a uzavíráme ho do naší vlastní představivosti o tom, kdo Bůh je a čím nebo kým může pro nás být. Čti více»

Když prší...

V kapičkách deště vidím průzračnost vody. Slyším jejich zvuk. Kapy-Kap zpívají a tančí na mé dlani. Dívám se na ně a v tom pohledu je mé usebrání, v tom pohledu je i mé prokletí. Čti více»
Copyright © 2007 - 2019 malé srdce