malé srdce – otevřený web pro otevřené lidi 

Filosofické, duchovní a básnické články jednoho upřímného hledajícího. Naprosto unikátní autorský web. Otevřené texty pro otevřené lidi zahrnující v sobě celou rozmanitost jednoho lidského života.


Milí čtenáři, kteří jste zavítali na web malého srdce, dovolte mi, přivítat Vás a popřát Vám, aby jste zde našli vždy něco inspirujícího pro Vaše vlastní vnitřní hledání a vzkvétání. Web malého srdce je svědectvím jedné hledající duše o vnitřní touze člověka neochvějně hledat a nalézat, co má býti hledáno a co má býti nalezeno. Neboť bez ohledu na některé buddhistické, ale i zenové moudrosti, které nám říkají, že kdo hledá, ten nic nenachází a kdo nic nehledá, ten už nachází; musím říct, že každý jeden člověk hledá své niterné spojení se svým vlastním Jástvím, jehož věčným domovem je Absolutno a všechen projevený svět – svět hmoty, tak jak jej známe, vznikl v mysli Absolutna. Proto naše cesta hledání je cestou od sebe k sobě a tudíž není to cesta jako taková, ale je to hra na iluzi projevenou v prostoru a čase. To, jak se vidíme v tomto fyzickém světě, je jen projekcí naší vlastní mysli, která vyvěrá z absolutní Mysli. Jsme zde pouhými vyslanci, kteří zprostředkováváme potřebné prožité impulzy a zkušenosti našemu vnitřnímu kormidelníku, našemu vyššímu Já a které samo podléhá Absolutnu jako takovému. Musíme si uvědomit, že živé Absolutno prožívá a učí se prostřednictvím svého Stvoření a proto také došlo k té pradávné iluzi oddělení a ke zdánlivé smrti. Mohla by vůbec Boží prozřetelnost projevit svou tvůrčí Moudrost, kdyby Stvořené nebylo možné rozpohybovat zákonem rytmu a polarity? Rozjímejme přátelé… Web malého srdce, je neobyčejně niterným webem, na kterém naleznete velmi osobní, otevřené a důvěrné články 
ze všech sfér lidského života, ale i Ducha. Naleznete zde i články intimního charakteru, neboť i o tom je lidský život. Jedná se o zcela autorské články, napsané v souladu s prožitými zkušenostmi autora malého srdce. Cílem malého srdce bylo vždy čtenáři zprostředkovat jakési důvěrné spojení mezi autorem a čtenářem a dát mu vědět, že mnohé stránky z lidského života, či už se jedná o oblasti psychické, intimní, emoční oblasti či oblasti duševní i další jiné, jsou u mnoha lidí podobné a odlišují se pouze povahou vycházející ze spravedlivého hermetického zákona příčin a následků, kterému podléhá drtivá většina všech lidí s výjimkou těch nemnohých a vzácných duší, kteří se povznesli nad tento univerzální zákon a na tuto zem přicházejí jen za účelem pozdvihnutí a vedení lidstva. Malé srdce není dokonalým. Má mnoho skvrn, které se snaží odstranit a vyčistit. A proto i toto mějte na paměti, až budete jednotlivé články číst, neboť každý člověk prochází neustálým a neustále se měnícím vývojem či už tělesným, duševním, emočním, duchovním a jiným a z toho důvodu každý člověk v průběhu svého života formuje své náhledy na život, své poznatky, myšlenky, zkušenosti apod. a prezentuje je ve vztahu k druhým osobám ve vzájemné mezilidské komunikaci. To jak přijímáme tuto komunikaci, která předpokládá rozdílné pohledy na různá témata, závisí od toho, jak dalece jsme pokročili v přijímání konstruktivní kritiky a umenšování svého vlastního ega. Proto děkuji Vám všem, kteří mne přijímáte právě takového, jaký jsem.

malé srdce promlouvá:

Omezujte své nároky, své touhy MÍT, svá nesčetná přání, které nemají konce a rozvíjejte poklad svého duchovního srdce a zázraky budou následovat.

Novinky

Jak už sám název vypovídá, zde se čtenář dozví o všech novinkách, které se udály v souvislosti s mým webem. Všechny nejnovější články naleznete také zde. Čti více»

Rozpracované články

V této sekci se vždy dozvíte o nových připravovaných článcích, na kterých aktuálně pracuji a které hned potom co budou připravené k publikaci, se přesunou do programové nabídky a následně budou uveřejněné v sekci BLOG souladu s časovým programovým harmonogramem. Čti více»

Ze zákulisí webu

Zajímá vás co se děje v zákulisí webu malé srdce? Zde se dozvíte vše podstatné. Veškeré informace o tom, na čem zrovna pracuji, co připravuji, co zlepšuji, o co usiluji. Vše nejdůležitější z webu se dozvíte právě na tomto místě. Čti více»
Copyright © 2011 - 2018 malé srdce
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow